ขั้นตอนการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์

เข้าเว็บไซต์ได้จากทุกอุปกรณ์

สามารถเข้ามาเว็บไซต์โดยใช้ Mobile Tablet และ Computer PC

เลือกสาขาและแพคเก็จที่ต้องการ

เลือกสาขาและแพคเกจที่ต้องการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานคลับ

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ สามารถเพิ่มเติมข้อมูลในช่องด้านล่างสุด

กรอกรายละเอียดการชำระเงิน

สามารถเลือกช่องทางชำระเงินที่สะดวกที่สุด

ยืยยันการชำระเงิน

เมื่อยืนยันการทำรายรายการแล้ว ถ้าเป็น บัตรเครดิต ระบบจะเข้าสู่ระบบบัตรเครดิตอัตโนมัติ

แสดงรายการสินค้า

ปริ้น หรือ แสดงรายละเอียดการชำระเงิน ณ สาขาที่เลือกใช้บริการ