นโยบายการเปลี่ยนสินค้าและการคืนเงิน

การเปลี่ยนสินค้า (ผลิตภัณฑ์จาก GYM MONKEY)

ประเภทการเปลี่ยนสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จาก GYM MONKEY มีนโยบายดังนี้

  • การเปลี่ยนสินค้าผลิตภัณฑ์จาก GYM MONKEY จะสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 7 วันหลังจากการสั่งซื้อสินค้า
  • การเปลี่ยนสินค้านั้นจะต้องเป็นการเปลี่ยนสินค้าที่ได้ไม่ได้เกิดจากการใช้งาน
  • สินค้านั้นจะยังคงสภาพ 100% ยกเว้นบริเวณที่เป็นตำหนิ
  • การเปลี่ยนสินค้า จะสามารถเปลี่ยนสินค้าได้เฉพาะสาขาที่รับสินค้า หรือ ทำการซื้อสินค้า

นโยบายการคืนเงิน

GYM MONKEY เรามุ่งเน้นในเรื่องของการบริการและสินค้าที่คุณให้แก่ท่านสมาชิกทุกท่าน ในส่วนของการนโยบายการคืนเงิน หากการมีเข้าใช้บริการ หรือ ซื้อสินค้า ใน 3 วันแรก หากไม่พอใจในด้านการบริการ และสินค้า สามารถแจ้งประสงค์การยกเลิกการสมัครสมาชิก  และ คืนสินค้า ได้ที่หน้าสาขาที่ใช้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

GYM MONKEY | The Circle ราชพฤกษ์
โทร. 098-026-8562
email : gymmonkeythailand@gmail.com